Gå direkte til innhold
 

Personlig utenlandsstipend

Programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester utlyser midler til personlig utenlandsstipend.

Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Prosjektene vurderes ut fra vitenskapelig kvalitet og relevans for programmet.

For alle søknadstypene (se lenke til høyre på siden) gjelder generelle retningslinjer, samt spesielle føringer for den aktuelle utlysningen oppført under hver søknadstype.

Merk! Dersom det er avvik mellom generelle retningslinjer for søknadstypen og spesielle føringer oppgitt i utlysningen, vil det være utlysningens spesielle føringer som er gjeldene.

Utlysningsteksten foreligger både på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er den juridisk bindende.

Status:

Aktiv

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Personlig utenlandsstipend kan kun søkes for vitenskapelig ansatte med stilling finansiert av programmet HELSEVEL gjennom utlysninger før 2017. Dette gjelder doktorgrads-, postdoktor- og forskerstillinger.

Prosjekter som har fått innvilget midler gjennom utlysninger i 2017 og senere kan søke personlig utenlandsstipend gjennom Forskningsrådets programuavhengige utlysning UTENLANDSSTIPEND.

Kontaktpersoner