Gå direkte til innhold
 

Personlig utenlandsstipend

Programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester utlyser midler til personlig utenlandsstipend.

Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Prosjektene vurderes ut fra vitenskapelig kvalitet og relevans for programmet.

For alle søknadstypene (se lenke til høyre på siden) gjelder generelle retningslinjer, samt spesielle føringer for den aktuelle utlysningen oppført under hver søknadstype.

Merk! Dersom det er avvik mellom generelle retningslinjer for søknadstypen og spesielle føringer oppgitt i utlysningen, vil det være utlysningens spesielle føringer som er gjeldene.

Utlysningsteksten foreligger både på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er den juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Kontaktpersoner