Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)

Frist Utlysning
Løpende Personlig utenlandsstipend Velg
Løpende Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017. Velg
10.04.2019
13:00 CEST
Planlagt
100 millioner til forskerprosjekt innenfor tjenesteforskning Velg
10.04.2019
13:00 CEST
Planlagt
50 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning ved helse- og velferdsutdanningene Velg

Meldinger:

PraksisVEL er en del av HELSEVEL, og har en egen Strategisk plan som er et vedlegg til programplanen til HELSEVEL.

Mål for programmet:

HELSEVEL skal bidra til at forskning og innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Programmet skal:

  • Styrke kunnskapsgrunnlaget innen de tematisk prioriterte områdene.
  • Styrke praksisnær forskning i miljøer med ansvar for utdanning av fagpersoner til tjenestene.
  • Styrke den internasjonale orienteringen i tjenesteforskningen og bidra til økt retur fra EU.
  • Utvikle forsknings- og innovasjonsmiljøer og nettverk på tvers av fag og institusjoner.
  • Bidra til økt samarbeid mellom forskere, tjenesteutøvere og brukere på alle nivåer.
  • Bidra til økt innovasjon, gjennom spredning og implementering av forskningsresultater.

Det vises forøvrig til programplanen, se lenke til høyre på siden.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene tilhører HELSEVEL-programmets portefølje. En del av prosjektene fikk innvilget støtte av tidligere programmer, og i oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitet- og høgskolesektoren, forskningsinstituttene, offentlig finansierte forskningsmiljøer, næringslivet og offentlig og frivillig sektor.

Varighet:

2015-2024

Totalbudsjett:

Årlig budsjettramme på om lag 203 mill. kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner