Gå direkte til innhold
 

Stimuleringsmidler til EU-prosjekter som har oppnådd reservelistestatus

4 mill. kroner til EU-prosjekter med helsetema som oppnår reservelistestatus.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 4,0 mill. kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formålet er å stimulere deltagerne i EU-prosjekter med helse-tema som er på reservelisten til å sende ny søknad til Horisont 2020:

  • Stimuleringsmidlene skal munne ut i en eller flere søknader til Horisont 2020.
  • Midlene kan brukes til å videreutvikle tidligere innsendt søknad, eller utarbeide ny(e) søknader til Horisont 2020.

Hvem kan søke?

Søker må være koordinator for, arbeidspakkeleder eller partner i en prosjektsøknad til Horisont 2020 som har oppnådd reservelistestatus i løpet av 2016 eller senere. Søkere kan være fra næringsliv, forskningsinstitutter, universitetets- og høgskolesektoren, helseforetak, virksomheter i offentlig sektor og brukerorganisasjoner.

Søkere til ERC som har helse-tema og er på "reserve-list" kan ikke søke stimuleringsmidler fra HELSE-EU, men henvises til å benytte seg av ERC-forsterkningsordningen.

Formål

  • videreutvikle tidligere innsendt søknad
  • utarbeide ny(e) søknad(er) til Horisont 2020

Midlene kan brukes til

  • utgifter til stillinger, frikjøp, prosjektkostnader, reiser osv
  • bygge opp under prosjekter som det skal søkes støtte til i Horisont 2020

Hva kan man få i støtte

  • Inntil 300 000 kr til søkere som har koordinert søknader med helse-tema som er på "reserve-list".
  • Inntil 100 000 kr til søkere som har vært partnere i søknader med helse-tema som er på "reserve-list".

Støtte fra HELSE-EU er ikke til hinder for at samme aktør også kan motta støtte fra PES2020 til utvikling av Horisont 2020-søknader.

Det understrekes at HELSE-EU og PES2020 ikke kan dekke samme kostnad knyttet til samme Horisont 2020-søknad.

For bedrifter

Bedrifter vil få utbetalt midler fra HELSE-EU som "bagatellmessig støtte". Det betyr at søker maksimalt kan motta 200.000 Euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på tre regnskapsår.
Les mer om reglene i dokumentet "Bagatellmessig støtte til bedrifter" her PDF - 408 KB .

Kontaktpersoner