Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Midler til stimulering av helseforskning i EU (HELSE-EU)

Frist Utlysning
Løpende Stimuleringsmidler til EU-prosjekter som har oppnådd reservelistestatus Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader som er under behandling.

Mål for programmet:

Det overordnede målet med ordningen er å bidra til økt deltakelse fra norske helseforskere og til flere søknader med helsetema i Horisont 2020.

Dette målet skal nås gjennom bedre samarbeid mellom nøkkelaktører innenfor tematiske områder som er definert som spesielt strategisk viktige. Samarbeidet skal foregå på tvers av institusjoner, miljøer, disipliner, fagområder og/eller sektorer. Deling av god praksis, utveksling av kunnskap og utvikling av allianser skal bidra til å styrke de norske helseforskningsmiljøenes mulighet til å nå opp i konkurransen om Horisont 2020-finansiering. Deltakerne i et samarbeidsprosjekt skal gjensidig gjøre hverandre bedre skikket til å nå opp i konkurransen. Samarbeid innenfor de strategiske temaene skal munne ut i en eller flere søknader til Horisont 2020.

HELSE-EU skal også stimulere deltakere i prosjekter som tidligere er sendt inn til EU, og som holder så høy kvalitet at de er kommet på kommisjonens "reserve list" (reservelisten), til å omarbeide prosjektsøknaden og sende den inn på nytt, eller til å sende inn en helt ny prosjektsøknad. 
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv, forskningsinstitutter, universitetets- og høgskolesektoren, helseforetak, virksomheter i offentlig sektor, brukerorganisasjoner.

Varighet:

2016-2019.

Totalbudsjett:

Samlet budsjett for 2018 og 2019 er 16 mill kroner.

Kontaktpersoner