Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Stort program for havbruksforskning (HAVBRUK2)

Frist Utlysning
Løpende Støtte til deltakelse i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen Velg
Løpende Arrangementsstøtte for forskningsformidling 2017 Velg
Løpende Norsk deltakelse i ERA-NET Co-fund MarTERA – Marine and Maritime Technologies for a new ERA Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Stort program for havbruksforskning skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskningen.

 

Delmål

Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet

 • utvikle kunnskap for god samfunnsforankring og forvaltning av havbruk
 • utvikle kunnskap for bærekraftige metoder for bedre fiskehelse
 • utvikle grunnleggende forståelse av fiskens livsløp og biologi som sikrer en robust produksjon
 • bidra til kunnskap for å utvikle løsninger og teknologi for bærekraftig produksjon
 • bidra til kunnskap for å utvikle og ta i bruk råvarer til fiskefôr som er trygge, sunne og bærekraftige i et globalt perspektiv
 • utvikle kunnskap for økt ny akvatisk bioproduksjon
 • utvikle grunnleggende kunnskap for genetisk forbedring av akvatiske organismer

Målgrupper

 • Næringsliv og næringens organisasjoner
 • Politikere og myndigheter
 • Forskningsmiljøene
 • Allmenhet og medier

Stort program for havbruksforskning skal være et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi. Programmet har et klart næringsfokus og retter seg mot hele verdikjeden i havbruk, inkludert foredling og marked (nytt fra 2017). Programmet dekker først og fremst verdikjeden for laksefisk, men også produksjon av andre arter, med hovedvekt på arter på lavere trofisk nivå.  

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra HAVBRUK2-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Havbruksnæringen inkludert leverandører, forskningsinstitutter og universitets- og høgskolesektoren

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Stort program for havbruksforskning har et årlig budsjett på om lag 190 millioner kroner.

Bidrag fra næringslivet (FHF og egenfinansiering i Innovasjons- og Kompetanseprosjekter) kommer i tillegg.

Programmet avløste programmet HAVBRUK – en næring i vekst fra og med 2016. Årlige tildelinger for nye prosjekter:


Budsjett 2018: 140 millioner kroner
Innvilget 2017: 220 millioner kroner
Innvilget 2016: 237 millioner kroner
Innvilget 2015: 156 millioner kroner


Totalbudsjettet for hele programperioden er 1,5 milliard kroner i offentlige midler. Bidrag fra næringslivet (FHF og egenfinansiering i Innovasjons- og Kompetanseprosjekter) kommer i tillegg.

Programmet avløser programmet HAVBRUK – en næring i vekst, som hadde årlige tildelinger for nye prosjekter:
Budsjett 2015: 50 millioner kroner
Budsjett 2014: 35 millioner kroner
Budsjett 2013: 28,5 millioner kroner

Se også

Kontaktpersoner