Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Samarbeid med nye EU-land (H2020 WIDESPREAD)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Forskningsrådet formidler her informasjon om utlysninger fra "Widening Participation and Spreading Excellence" i EUs rammeprogram Horisont 2020. Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014–2020. Norge deltar som fullt medlem, noe som gir norske bedrifter og forskningsmiljøer mulighet til å søke om midler på lik linje med kollegaer og konkurrenter i andre europeiske land.

Vi tar forbehold om mangelfulle eller uriktige opplysninger. Se deltakerportalen til Horisont 2020 for offisiell informasjon om program og utlysninger (lenke til høyre).

Mål for programmet:

Horisont 2020 omfatter "Widening Participation and Spreading Excellence", forkortet WIDESPREAD. Hensikten med programmet er å utvikle forskning av høyere vitenskapelig kvalitet gjennom mer samarbeid mellom sterke forskningsmiljøer på den ene siden og miljøer med store utviklingsmuligheter på den andre.

Følgende land som scorer lavt på indikatorer for forsknings og innovasjonsevne kan søke om WIDESPREAD-midler som koordinator for et prosjekt:

Medlemsland: Polen, Portugal, Romania, Tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Bulgaria, Kroatia, Slovakia, Slovenia, Kypros, Luxembourg, Malta

Assosierte land: Albania, Bosnia Herzegovina, Færøyene, Republikken Makedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina, Tyrkia, Georgia, Armenia, Tunisia.

Norske forskningsmiljøer kan delta som partnere til disse.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Programmet er åpent for alle juridiske enheter og internasjonale organisasjoner som oppfyller kriteriene i Regulation (EU) 1290/2013 samt kriteriene i det relevante arbeidsprogrammet.

Varighet:

2014–2020

Totalbudsjett:

816 millioner euro

Kontaktpersoner