Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Matsikkerhet, bærekraftig land- og skogbruk, marin, maritim, ferskvannsrel.forskning og bioøkonomien (H2020 Mat, Hav og Bioøkonomien)

Frist Utlysning
Løpende H2020 Mat, Hav og Bioøkonomien Velg

Meldinger:

Forskningsrådet formidler her informasjon om utlysninger fra " H2020 Mat, Hav og Bioøkonomien" i EUs rammeprogram Horisont 2020. Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge deltar som fullverdig medlem, noe som gir norske bedrifter og forskningsmiljøer mulighet til å søke om midler på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Vi tar forbehold om mangelfulle eller uriktige opplysninger. Se deltakerportalen til Horisont 2020 for offisiell informasjon om program og utlysninger (lenke til høyre).

Mål for programmet:

Mer mat og andre biobaserte produkter som produseres på en bærekraftig måte med bl. a. kun bruk av fornybare råstoffer, minimal miljøpåvirkning og klimagassutslipp skal berede grunnen for en europeisk bioøkonomi.

Samfunnsutfordringen favner meget bredt og utlyser problemstillinger knyttet til mat og biomasseproduksjon fra både land, hav og ferskvann. Foredling av biomassen gjennom bl. a. bioteknologi, forbruker- og samfunnsaspekter er viktige temaer under denne samfunnsutfordringen. Tverrgående forsknings- og innovasjonsaktiviteter knyttet til marine og maritime temaer skal bidra til en mer helhetlig bærekraftig utnyttelse av det store ressursgrunnlaget i havet.

Prosjekter som har fått støtte

Disse norske prosjektene har til nå fått støtte fra Mat, Hav og Bioøkonomien-programmet i Horisont 2020. I Forskningsrådets Prosjektbank finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle de innstilte norske prosjektene i dette programmet.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren.

Totalbudsjett:

3,85 milliarder EUR

Kontaktpersoner