Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Helse, demografiske endringer og livskvalitet (H2020 Helse)

Frist Utlysning
Løpende H2020 - Persontilpasset helse og omsorg Velg

Meldinger:

Forskningsrådet formidler her informasjon om utlysninger fra "Health, demographic change and wellbeing" i EUs rammeprogram Horisont 2020. Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge deltar som fullverdig medlem, noe som gir norske bedrifter og forskningsmiljøer mulighet til å søke om midler på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Vi tar forbehold om mangelfulle eller uriktige opplysninger. Se deltakerportalen til Horisont 2020 for offisiell informasjon om program og utlysninger (lenke til høyre).

Mål for programmet:

Europas aldrende befolkning, en økende sykdomsbyrde – både smittsomme og ikke smittsomme sykdommer – og følgene av den europeiske krisen er bakgrunnen for å ha persontilpasset helse og omsorg (personalising health and care) som fokusområde.
For å løse disse utfordringene har utlysningen for 2014-2015 som mål å skape muligheter for forskningsgjennombrudd og økt innovasjon både i offentlig sektor og næringslivet. Dette skal skje gjennom å støtte opp om overføring av forskningsresultater både til klinikken og til andre helse- og omsorgssammenhenger med den hensikt å forbedre helse, redusere ulikhet i helse og fremme aktiv og sunn alderdom.

Prosjekter som har fått støtte

Disse norske prosjektene har til nå fått støtte fra Helse-programmet i Horisont 2020. I Forskningsrådets Prosjektbank finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle de innstilte norske prosjektene i dette programmet.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og næringslivet.

Varighet:

2014-2020

Totalbudsjett:

7,5 millliarder Euro (2014-2020)

Kontaktpersoner