Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer (H2020-SC5)

Frist Utlysning
Løpende
Gjennomført
Støtte til klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer Velg

Meldinger:

Forskningsrådet formidler her informasjon om utlysninger fra "Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials" i EUs rammeprogram Horisont 2020. Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge deltar som fullt medlem, noe som gir norske bedrifter og forskningsmiljøer mulighet til å søke om midler på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Vi tar forbehold om mangelfulle eller uriktige opplysninger. Se deltakerportalen til Horisont 2020 for offisiell informasjon om program og utlysninger (lenke til høyre).

Mål for programmet:

Klima, miljø og ressurser

Delprogrammet «Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer» under EU-satsingen Horisont 2020 finansierer forskning og utvikling som bidrar til ressurseffektive samfunn og økonomier som er i stand til å møte og motvirke klimaendringer, og der en økende verdensbefolkning får dekket sine behov innenfor en bærekraftig forvaltning av klodens begrensede naturressurser og økosystemer.

Delprogrammet definerer seks hovedutfordringer som det ønsker forskning på:
  • Hvordan samfunnet kan motvirke og tilpasse seg klimaendringer
  • Vern av miljøet, bærekraftig forvaltning av naturressurser, vann, biologisk mangfold og økosystemer
  • Hvordan sikre bærekraftig forsyning av råmaterialer utenom energi- og landbrukssektoren
  • Hvordan muliggjøre en overgang til en grønn økonomi gjennom øko-innovasjon
  • Utvikling av omfattende og bærekraftige globale miljøobservasjons og -informasjonssystemer
  • Kulturarv
Klima og bærekraftig utvikling er et gjennomgangstema for hele Horisont 2020. 60 prosent av det totale budsjettet til H2020 skal gå til forskningsprosjekter der bærekraftig utvikling er et premiss. Tilsvarende vil andelen av det totale budsjettet som skal gå til klima være over 35 prosent. Merk at det derfor også er mange muligheter for forskere, brukere og bedrifter som er interessert i disse temaene.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren, offentlig og sivil sektor.

Varighet:

2014-2020

Totalbudsjett:

3,081 milliarder Euro (2014-2020).

Kontaktpersoner