Gå direkte til innhold
 

Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures (INFRADEV-03-2016-2017)

Det lyses ut totalt 70 mill. euro. Utlysningen til nye internasjonale forskningsinfrastrukturer skal bidra til implementering, langsiktig bærekraft og effektiv drift av forskningsinfrastrukturer på ESFRI Roadmap samt andre forskningsinfrastrukturer i verdensklasse.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
30.03.2016 17:00 CEST

Meldinger:

Forskningsrådet informerer her om en utlysning i EUs rammeprogram Horisont 2020.

For offisiell og fullstendig informasjon om utlysningen, se deltakerportalen (Participant Portal) i Horisont 2020 (lenke til høyre).

Det skal ikke sendes H2020 søknader til Forskningsrådet, men husk muligheten for prosjektetableringsstøtte fra Forskningsrådet (PES2020).

Søkere må sette seg inn i utlysningstekster, deltakelsesregler o.a som kan lastes ned fra EU-kommisjonens offisielle nettportaler. Se link til høyre på denne siden.

Norges forskningsråd, eller personer som utfører arbeid for Norges forskningsråd, er ikke ansvarlig for den informasjonen fra Horisont 2020 og deltakerportalen som presenteres på Norges forskningsråds nettsider eller for den bruk som gjøres av informasjonen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

70 mill. euro tilgjengelig totalt. Det anslås en bevilgning på 2-5 mill. euro pr prosjekt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forskningsinfrastrukturene må være etablert som juridiske enheter for å kunne motta støtte.

Forskningsinfrastrukturene kan være både lokaliserte og distribuerte.

Kontaktpersoner