Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsinfrastruktur, inkludert e-Infrastruktur i Horisont 2020 (H2020-RI)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Forskningsrådet formidler her informasjon om utlysninger fra "Research Infrastructures, including e-Infrastructures" i EUs rammeprogram Horisont 2020. Norge deltar som fullverdig medlem, noe som gir norske bedrifter og forskningsmiljøer mulighet til å søke om midler på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Vi tar forbehold om mangelfulle eller uriktige opplysninger. Se deltakerportalen til Horisont 2020 for offisiell informasjon om program og utlysninger (lenke til høyre).

Mål for programmet:

Programmet Research Infrastructures skal

  • støtte utvikling av nye felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer
  • bidra til åpen tilgang til og bedre utnyttelse av eksisterende nasjonale og regionale forskningsinfrastrukturer
  • fremme infrastrukturenes innovasjonspotensial
  • styrke europeisk forskningspolitikk innenfor dette temaet

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren og næringslivet.

Varighet:

2014-2020

Kontaktpersoner