Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsinfrastruktur, inkludert e-Infrastruktur i Horisont 2020 (H2020-RI)

Frist Utlysning
30.03.2016
17:00 CEST
Gjennomført
Support to policies and international cooperation for e-infrastructures (INFRASUPP-03-2016) Velg
30.03.2016
17:00 CEST
Gjennomført
User-driven e-infrastructure innovation (EINFRA-22-2016) Velg
30.03.2016
17:00 CEST
Gjennomført
Integrating Activities for Advanced Communities (INFRAIA-01-2016-2017) Velg
30.03.2016
17:00 CEST
Gjennomført
Policy and international cooperation measures for research infrastructures (INFRASUPP-01-2016) Velg
30.03.2016
17:00 CEST
Gjennomført
Support to the next implementation phase of Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE) (EINFRA-11-2016) Velg
30.03.2016
17:00 CEST
Gjennomført
Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures (INFRADEV-03-2016-2017) Velg
30.03.2016
17:00 CEST
Gjennomført
Support to Technological Infrastructures (INFRAINNOV-02-2016) Velg
30.03.2016
17:00 CEST
Gjennomført
Integrating Activities for Starting Communities (INFRAIA-02-2017) Velg

Meldinger:

Forskningsrådet formidler her informasjon om utlysninger fra "Research Infrastructures, including e-Infrastructures" i EUs rammeprogram Horisont 2020. Norge deltar som fullverdig medlem, noe som gir norske bedrifter og forskningsmiljøer mulighet til å søke om midler på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Vi tar forbehold om mangelfulle eller uriktige opplysninger. Se deltakerportalen til Horisont 2020 for offisiell informasjon om program og utlysninger (lenke til høyre).

Mål for programmet:

Programmet Research Infrastructures skal

  • støtte utvikling av nye felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer
  • bidra til åpen tilgang til og bedre utnyttelse av eksisterende nasjonale og regionale forskningsinfrastrukturer
  • fremme infrastrukturenes innovasjonspotensial
  • styrke europeisk forskningspolitikk innenfor dette temaet

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren og næringslivet.

Varighet:

2014-2020

Kontaktpersoner