Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Marie Skłodowska-Curie Actions (H2020-MSCA)

Frist Utlysning
02.04.2019
17:00 CEST
Utveksling av forsknings- og innovasjonspersonale i og utenfor Europa: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2019) Velg

Mål for programmet:

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge deltar som fullt medlem. Programmet fokuserer innsatsen på tre felter:

  • Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer (MSCA), fremtidsteknologier (FET) og infrastruktur ligger.
  • Konkurransedyktig næringsliv. Her finner man nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, avanserte materialer og produksjon, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
  • Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje delen i Horisont 2020. Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt.

Mål for Marie Skłodowska-Curie Actions:
Marie Skłodowska-Curie Actions bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer. Forskermobilitet er essensen i Marie Skłodowska-Curie Actions. Ordningene er åpne for søknader fra alle fagfelt, og er tematisk helt bottom-up.

Prosjekter som har fått støtte

Disse norske prosjektene har til nå fått støtte fra MSCA-programmet i Horisont 2020. I Forskningsrådets Prosjektbank finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle de innstilte norske prosjektene i dette programmet.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Marie Skłodowska-Curie Actions mottar søknader fra institusjoner i akademisk og ikke-akademisk sektor (bedrifter, næringsliv andre sosio-økonomiske aktører).

Varighet:

2014-2020

Totalbudsjett:

Marie Skłodowska-Curie Actions har et totalbudsjett på 6,2 milliarder euro i perioden 2014-2020.

Kontaktpersoner