Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

IKT i Horisont 2020 (ICT LEIT) (H2020-ICT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Forskningsrådet formidler her informasjon om utlysninger fra "ICT-Leadership in Enabling and Indsutrial Technologies (LEIT)" i EUs rammeprogram Horisont 2020. Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge deltar som fullverdig medlem, noe som gir norske bedrifter og forskningsmiljøer mulighet til å søke om midler på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Vi tar forbehold om mangelfulle eller uriktige opplysninger. Se deltakerportalen til Horisont 2020 for offisiell informasjon om program og utlysninger (lenke til høyre).

Mål for programmet:

Det er store finansieringsmuligheter for IKT-forskning og innovasjon i Horisont 2020. EU investerer minst 25 prosent mer i IKT-forskning sammenlignet med tidligere forskningsprogrammer. Kjerneprogrammet, IKT LEIT, har blitt lagt under Konkurransedyktig næringsliv, men IKT-utfordringer er en del av hele arbeidsprogrammet, fra anvendt forskning innenfor Samfunnsutfordringer til grensesprengende forskning innenfor FET.

Arbeidsprogrammet for IKT i Enabling and Industrial Technologies (LEIT)


Key Enabling Technologies (KETs), IKT og romfart er områder som vil være med på å sikre Europas globale konkurransedyktighet. Det første arbeidsprogrammet i LEIT innenfor Horisont 2020 kombinerer sterk støtte til industrielle veikart med nye mekanismer for å oppmuntre til disruptiv innovasjon.

IKT innenfor Fremragende forskning
Fremragende forskning dekker radikalt nye teknologiske muligheter gjennom Europeiske forskningsinfrastrukturer (eInfrastructures) og "Future and Emerging Technologies", inkludert FET Flagships. FETs visjon er å gjøre grensesprengende forskning til et konkurransefortrinn for Europa. Ved å kombinere avansert tverrvitenskapelig forskning og muliggjørende teknologier på helt nye måter skal FET-aktivitetene føre fram til radikalt nye teknologiske løsninger.

IKT innenfor Samfunnsutfordringer
IKT kan være med på å løse mange av Europas mest presserende sosiale utfordringer, som helse, miljø, sikkerhet og inkluderende samfunn. En utfordringsbasert tilnærming vil bringe sammen ressurser og kunnskap fra ulike fagfelt, teknologier og disipliner, inkludert samfunnsfag og humaniora. Denne delen av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 vil dekke aktiviteter fra grunnforskning til markedet med nytt fokus på innovasjonsrelaterte aktiviteter som pilotering, demonstrasjoner, tester og støtte for offentlige anskaffelser og markedsintroduksjon.

Prosjekter som har fått støtte

Disse norske prosjektene har til nå fått støtte fra ICT LEIT-programmet i Horisont 2020. I Forskningsrådets Prosjektbank finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle de innstilte norske prosjektene i dette programmet.

Andre nettsider

Kontaktpersoner