Gå direkte til innhold
 

ERC Advanced Grants (ERC-2016-AdG)

ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
01.09.2016 17:00 CEST

Meldinger:

Forskningsrådet informerer her om en utlysning fra ERC i EUs rammeprogram Horisont 2020.

For offisiell og fullstendig informasjon om utlysningen, se deltakerportalen i Horisont 2020 (lenke til høyre).

Det skal ikke sendes H2020 søknader til Forskningsrådet, men husk muligheten for prosjektetableringsstøtte fra Forskningsrådet (PES2020).

Søkere må sette seg inn i utlysningstekster, deltakelsesregler o.a som kan lastes ned fra EU-kommisjonens offisielle nettportaler. Se link til høyre på denne siden.

Norges forskningsråd, eller personer som utfører arbeid for Norges forskningsråd, er ikke ansvarlig for den informasjonen fra Horizon 2020 og Participant Portal som presenteres på Norges forskningsråds nettsider eller for den bruk som gjøres av informasjonen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ved utlysningen ERC-2016-AdG er 540 mill. euro tilgjengelig for nye prosjekter. Normalt kan det søkes om inntil 2.5 mill. euro for en periode på inntil 5 år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

ERC er en åpen konkurransearena uten forhåndsbestemte prioriteringer. Utlysningen  'ERC-2016-AdG'  er en enkelt utlysning med samme søknadsfrist for følgende tre fagdomener:

• Physical Sciences & Engineering (Panel: PE1 – PE10),

• Life Sciences (Panel: LS1 – LS9),

• Social Sciences & Humanities (Panel: SH1 – SH6).

Kontaktpersoner