Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Det europeiske forskningsrådet (ERC) (H2020-ERC)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med sitt budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge vil delta som fullt medlem. Programmet fokuserer innsatsen på tre felter:

  • Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier (FET) og infrastruktur ligger.
  • Konkurransedyktig næringsliv. Her finner man nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, avanserte materialer og produksjon, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
  • Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horisont 2020. Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt.

Mål for ERC:

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt. ERC tildeler store, individuelle stipend for fremragende forskere. ERC har fire hovedsøknadstyper: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants og Synergy Grants. I tillegg finnes ERC Proof of Concept for tidligere ERC-vinnere, for å ta forskningen deres nærmere markedet.

Prosjekter som har fått støtte

Disse norske prosjektene har til nå fått støtte fra ERC-programmet i Horisont 2020. I Forskningsrådets Prosjektbank finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle de innstilte norske prosjektene i dette programmet.


 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

ERC er åpent for forskere av enhver nasjonalitet, men vertsinstitusjonen må være i et EU medlemsland eller land assosiert til Horisont 2020.

Varighet:

2014-2020

Totalbudsjett:

ERC har et totalbudsjett på 13 milliarder euro innenfor Horisont 2020.

Kontaktpersoner