Gå direkte til innhold
 

Arrangements- og nettverksstøtte til grunnlovsjubileet

I forbindelse med grunnlovsjubileet 2014 utlyser Forskningsrådet midler til vitenskapelige arrangementer og nettverkstiltak knyttet til konstitusjonen og folkestyret.

Arrangementsstøtte Velg
Annen støtte Velg

Meldinger:

Siste frist for innsending av søknader til denne utlysningen er 16. oktober 2013 kl. 13:00. Disse søknadene vil bli behandlet i desember 2013. Det lyses ikke ut flere midler etter dette under grunnlovssatsingen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt inntil 10 mill kroner til arrangementer, nettverkstiltak og andre relevante tiltak. Disse midlene vil bli fordelt i løpet av hele forskningssatsingens periode.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

En faglig plan for forskingssatsingen ligger til grunn for utlysningen. Planen gir nærmere beskrivelse av perspektiver, forskningsområder og prioriteringer.

Det kan søkes om støtte til
• faglige arrangementer (Arrangementsstøtte)
• faglige nettverkstiltak og andre relevante tiltak (Annen støtte)

Alle prosjekter, arrangementer og nettverkstiltak som mottar støtte fra Grunnlovssatsningen må forvente å bidra til/delta i kommunikasjons- og formidlingstiltak som forskningskomiteen initierer.
 

Se også

Kontaktpersoner