Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningssatsning for grunnlovsjubileet i 2014 (GRUNNLOV)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Målet for satsningen er å bidra til å belyse viktige problemstillinger knyttet til konstitusjonen og folkestyret historisk, i dag og framover. Med utgangspunkt i den norske grunnloven skal forskningssatsingen få fram overgripende og prinsipielle framstillinger av – og teser om – det norske demokratiets form i et historisk og komparativt perspektiv.

Gjennom aktiv formidlings- og publiseringsvirksomhet og samarbeid med Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet, skal forskningssatsningen påvirke hvilke problemstillinger som blir sentrale under feiringen av grunnlovsjubileet i 2014.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten

Varighet:

2010-2014

Totalbudsjett:

Forskningssatsingens budsjettramme forventes å være totalt 40 mill. kroner for hele perioden 2010-2014.

Programmets hjemmeside

Dokumenter

Kontaktpersoner