Gå direkte til innhold
 

67 millioner kroner til global helse- og vaksinasjonsforskning

Vi lyser ut midler til forskerprosjekter på alle de tematiske områdene i programplanen. Prosjekter som kaster lys over nye spørsmål og utfordringer knyttet til overgangen fra FNs tusenårsmål til bærekraftsmålene, oppmuntres til å søke.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
14.02.2018 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Omtrent 67 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Fullstendig utlysningstekst finnes kun på engelsk, og den engelske versjonen er juridisk bindende.

Gå til fullstendig utlysningstekst på engelsk.
 

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner