Gå direkte til innhold
 

160 millioner kroner til global helse- og vaksinasjonsforskning

Invitasjon til å sende inn obligatoriske prosjektskisser

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
30.11.2011 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Det åpnes for 3-5-års prosjekter innenfor alle tematiske områder under GLOBVAC-programmet. Innsendelse av prosjektskisse er obligatorisk med frist 30. November 2011. Frist for innsendelse av fullstendige søknader er 18. april 2012. Det forventes at 15-20 prosjekter vil kunne støttes.

Fullstendig utlysningstekst finnes kun på engelsk (lenke).
 

Kontaktpersoner