Gå direkte til innhold
 

Utlysning av forskningsmidler for 2004


Unable to locate catalog information Vedlegg
Unable to locate catalog information Vedlegg
Søknadsfrist:
01.04.2004 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

4-7 mill med forbehold om bevilgninger

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

ALForskningsprosjektene bør være på 2-3 mill. kroner pr. år, og forutsetter en betydelig egenfinansiering fra søknadsinstitusjonene selv. Midlene vil i utgangspunktet bli gitt for 2 år, men det forventes ny utlysning i 2005.

Følgende områder vil bli prioritert:

  • Grunnleggende forskning knyttet til utvikling av diagnostika, vaksiner og/eller legemidler for HIV/AIDS, tuberkulose, diaré, malaria og luftveisinfeksjoner blant barn og andre fattigdomsrelaterte sykdommer.
  • Kliniske forsøk/feltforsøk for utvikling og utprøving av vaksiner og/eller legemidler for fattigdomsrelaterte sykdommer, samt kliniske studier for utvikling av bedre diagnostika
  • Forebygging/smittevern og studier av effekt av tiltak/intervensjoner mot fattigdomsrelaterte sykdommer
  • Helsetjeneste-/helsesystemforskning

Det henvises for øvrig til rapporten "Global helseforskning: tid for å styrke norsk satsing".

Søknadsinstitusjonene med allerede etablerte miljøer vil bli prioritert, med vekt på styrking og utvikling av miljøer med kapasitetsbygging på doktorgradsnivå og høyere.

Internasjonalt forskningssamarbeid med miljøer i Sør er ønskelig, spesielt i forbindelse med kapasitetsbygging. Det er også ønskelig at prosjektene er tverrfaglige.

Søknadene skal skrives på engelsk.