Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Programmet for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har som hovedmål å støtte forskning av høy kvalitet med potensial for i stor grad å bidra til vedvarende helseforbedringer og utjevning av helseforskjellene for mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.

Merk at lavinntektsland og lavere mellominntektsland er definert i samsvar med OECDs DAC-liste, som omfatter følgende kategorier: minst utviklede land, andre lavinntektsland og lavere mellominntektsland og -territorier (for OECDs DAC-liste, se meny til høyre).

Sekundære mål for programmet er å:

 • styrke internasjonalt konkurransedyktige og bærekraftige offentlige og private forskningsgrupper og -institusjoner i Norge
 • styrke nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og partnerskap
 • styrke kapasiteten til forskningsgrupper og -institusjoner i lavinntekts- og lavere mellominntektsland gjennom støtte til samarbeid innenfor forskning og opplæring
 • øke bevisstheten blant beslutningstakere, forskere og offentligheten om behovene for global helseforskning

Programmet har følgende prioriterte temaområder:

 • forebygging, behandling og diagnostikk for smittsomme sykdommer, spesielt vaksine og vaksinasjonsforskning
 • familieplanlegging, reproduktiv helse, mødre-, nyfødt-, barne- og ungdomshelse
 • forskning på helsesystemer og helsepolitikk
 • innovasjon i teknologi og metodeutvikling

Det oppfordres til forskning som går på tvers av to eller flere av de fire temaområdene. Implementeringsforskning er viktig for en effektiv utrulling og oppskalering av suksessfulle helseintervensjoner. Programmet kan finansiere forskning og innovasjon langs hele verdikjeden så fremt det er relevant for programmets hovedmål. Det oppfordres spesielt til fler- og tverrfaglige tilnærminger som retter seg mot de største utfordringer innenfor global helse.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra GLOBVAC-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Offentlige norske forskningsinstitusjoner, private norske forskningsinstitusjoner og norske selskaper.

Varighet:

2012-2020

Totalbudsjett:

Programmet har p.t. et årlig budsjett på 122 millioner kroner.

Andre nettsider

Vedlegg

Kontaktpersoner