Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)

Frist Utlysning
14.02.2018
13:00 CET
Gjennomført
67 millioner kroner til global helse- og vaksinasjonsforskning Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
16 millioner tilgjengelig til doktorgradsstipender med obligatorisk utenlandsopphold Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Kansellert
KANSELLERT - Støtte til arrangementer Velg
11.02.2015
13:00 CET
Gjennomført
Støtte til arrangementer Velg
11.02.2015
13:00 CET
Gjennomført
130 millioner kroner tilgjengelig for global helse- og vaksinasjonsforskning Velg
15.10.2014
13:00 CEST
Gjennomført
30 millioner kroner tilgjengelig for Innovasjonsprosjekter i næringslivet Velg
03.09.2014
13:00 CEST
Gjennomført
16 millioner tilgjengelig til doktorgradsstipender med obligatorisk utenlandsopphold Velg
03.09.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Støtte til arrangementer Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
Støtte til arrangementer Velg
04.09.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Omtrent 1 million kroner tilgjengelig for arrangementsstøtte Velg
04.09.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 244 millioner kroner tilgjengelig for global helse- og vaksinasjonsforskning Velg
13.02.2013
13:00 CET
Gjennomført
Support for events Velg
13.02.2013
13:00 CET
Gjennomført
Approximately NOK 60 million available for Innovation Projects for the Industrial Sector Velg
05.09.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Arrangementstøtte Velg
19.04.2012
13:00 CEST
Gjennomført
NOK 160 mill. to global health and vaccination research – Call for full proposals Velg
30.11.2011
13:00 CET
Gjennomført
160 millioner kroner til global helse- og vaksinasjonsforskning Velg
04.06.2009
13:00 CEST
Gjennomført
Global vaksinasjonsforskning 2009 - generell og norsk-indisk utlysning Velg
03.09.2008
12:00 CEST
Gjennomført
Vaccination research 2008 part II: Norwegian-Indian joint call Velg
03.09.2008
12:00 CEST
Gjennomført
Vaccination research 2008 part I - general call Velg
16.04.2008
12:00 CEST
Gjennomført
Project establishment support Velg
06.06.2007
18:00 CEST
Gjennomført
Support to organize conferences/workshops/seminars in global health and vaccination research 2007 Velg
06.06.2007
18:00 CEST
Gjennomført
Joint call for proposals: Norwegian-Indian collaboration on human vaccination research 2007 Velg
06.06.2007
18:00 CEST
Gjennomført
Call for proposals on vaccination research 2007 Velg
18.04.2007
18:00 CEST
Gjennomført
Call for proposals on global health research 2007 Velg
31.08.2006
18:00 CEST
Gjennomført
2006 FIRST CALL FOR PROPOSALS for Vaccination Research programme Velg
15.06.2005
18:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskerprosjekter for 2006 Velg
01.04.2004
18:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler for 2004 Velg

Mål for programmet:

Programmet for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har som hovedmål å støtte forskning av høy kvalitet med potensial for i stor grad å bidra til vedvarende helseforbedringer og utjevning av helseforskjellene for mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.

Merk at lavinntektsland og lavere mellominntektsland er definert i samsvar med OECDs DAC-liste, som omfatter følgende kategorier: minst utviklede land, andre lavinntektsland og lavere mellominntektsland og -territorier (for OECDs DAC-liste, se meny til høyre).

Sekundære mål for programmet er å:

 • styrke internasjonalt konkurransedyktige og bærekraftige offentlige og private forskningsgrupper og -institusjoner i Norge
 • styrke nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og partnerskap
 • styrke kapasiteten til forskningsgrupper og -institusjoner i lavinntekts- og lavere mellominntektsland gjennom støtte til samarbeid innenfor forskning og opplæring
 • øke bevisstheten blant beslutningstakere, forskere og offentligheten om behovene for global helseforskning

Programmet har følgende prioriterte temaområder:

 • forebygging, behandling og diagnostikk for smittsomme sykdommer, spesielt vaksine og vaksinasjonsforskning
 • familieplanlegging, reproduktiv helse, mødre-, nyfødt-, barne- og ungdomshelse
 • forskning på helsesystemer og helsepolitikk
 • innovasjon i teknologi og metodeutvikling

Det oppfordres til forskning som går på tvers av to eller flere av de fire temaområdene. Implementeringsforskning er viktig for en effektiv utrulling og oppskalering av suksessfulle helseintervensjoner. Programmet kan finansiere forskning og innovasjon langs hele verdikjeden så fremt det er relevant for programmets hovedmål. Det oppfordres spesielt til fler- og tverrfaglige tilnærminger som retter seg mot de største utfordringer innenfor global helse.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra GLOBVAC-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Offentlige norske forskningsinstitusjoner, private norske forskningsinstitusjoner og norske selskaper.

Varighet:

2012-2020

Totalbudsjett:

Programmet har p.t. et årlig budsjett på 122 millioner kroner.

Andre nettsider

Vedlegg

Kontaktpersoner