Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund (GENDER-NET Plus)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Likestilling mellom kvinner og menn og "gender mainstreaming" i forskning og innovasjon er overgripende målsettinger i EU og det europeiske forskningssamarbeidet. Utviklingen går likevel langsomt framover, viser analyser av likestillingsarbeidet i Horisont 2020. For å styrke det europeiske forskningssamarbeidet i ERA (European Research Area) har 16 forskningsfinansierende organisasjoner gått sammen om en samfinansiering. 

Integrering av kjønn som perspektiv styrker forskningens kvalitet, relevans og samfunnsverdi. Studier dokumenterer at kjønn kan ha avgjørende betydning for forskningens resultater og bruk, kan stimulere utvikling av spisskompetanse og nye innovasjoner.

GENDER-NET Plus satsingen vil prioritere nye, innovative, komparative, kritiske og tverrfaglige tilnærminger.

I et ERA-NET Cofund legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra nasjonale forskningsråd. Norske forskere kan søke prosjektmidler når Forskningsrådet deltar i utlysningen.

Kontaktpersoner