Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Funksjonell genomforskning i Norge (FUGE)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

FUGE skal bidra til en omstilling i forskningssystemet som består i nasjonal ansvarsfordeling og nettverksbygging, utnyttelse av nasjonale fortrinn, samarbeid, utvikling av nye modeller for samhandling mellom universiteter, institutter og næringsliv og en målrettet oppbygging av de 3 tematiske satsningene grunnforskning (inkl. bioinformatikk), marint og medisinsk. Den skal føre til at landet får mer ut av forskningsbevilgningene enn i dag og til en vesentlig bedre kobling mellom forskningsmiljøene og næringslivet. Etikk og miljøforskning i forhold til FUGEs satsningsområder er også et fokusert tema. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsgrupper, Næringslivet, Forskningsinstitutter, Universitet- og høgskolesektoren, enkeltforskere i posisjon for etablering.

Varighet:

2002-2011

Totalbudsjett:

175 millioner kr./år

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

UoH-sektor, instituttsektor, næringsliv, og kommersialiseringsaktører.

 

Hjemmeside

Kontaktpersoner