Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Fri prosjektstøtte (FRIPRO)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Vi legger ut planlagte utlysninger så tidlig som mulig og senest seks uker før søknadsfristen. Du kan velge utlysning lenger opp på siden. Vær oppmerksom på at vi kan endre utlysninger fram til seks uker før søknadsfristen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fra da og fram til søknadsfristen.

Mål for programmet:

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for forskningsfinansiering innenfor alle fagområder, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, noe som kan danne grunnlag for mer anvendt forskning. Det er også av stor betydning for fremtidig næringsutvikling og for politikkutforming. FRIPRO skal bidra til å styrke vår nasjonale kunnskapsberedskap ved å støtte denne typen forskning.

FRIPRO skal fremme

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter

FRIPRO skal bidra til økt internasjonal mobilitet tidlig i forskerkarrieren og til at norske søkere når opp i konkurransen i internasjonale finansieringsordninger. Vi forventer derfor at stipendiater i forskningsprosjekter har et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden, og at prosjektledere for innvilgede forskerprosjekt- og unge forskertalenter-søknader søker finansiering fra the European Research Council (ERC).

Vi ber institusjonsledelsen bidra til god kjønnsbalanse blant prosjektlederne.

Søknadstyper i FRIPRO

Forskningsfinansiering

FRIPRO benytter tre søknadstyper for å finansiere forskningsprosjekter. Vi lyser ut midler til de tre søknadstypene samlet, med søknadsfrist i april hvert år. Du finner utlysningen lenger opp på siden.

 • Forskerprosjekt er prosjekter som skal ledes av etablerte forskere.
 • Unge forskertalenter er beregnet på unge forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.
 • Mobilitetsstipend er et treårig, personlig stipend for forskere som er på et tidlig stadium i karrieren, der forskeren tilbringer to år ved en utenlandsk forskningsinstitusjon og et tredje år i Norge.

Støtteaktiviteter

FRIPRO finansierer også ulike støtteaktiviteter som skal bidra til økt forskermobilitet og at norske forskere når opp i konkurransen om midler fra ERC. Disse har løpende søknadsfrist, som betyr at du kan søke når som helst. Du finner utlysningene lenger opp på siden.

 • Utenlandsstipend er støtte til utenlandsopphold for stipendiater som har finansiering gjennom FRIPRO og for prosjektledere for unge forskertalenter-prosjekter i FRIPRO.
 • Prosjektetableringsstøtte er støtte til forbedring av søknader til ERC for forskere som har kommet til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC.

FRIHUMSAM + FRIMEDBIO + FRINATEK = FRIPRO

FRIPRO var tidligere delt i tre deler – FRIHUMSAM, FRIMEDBIO og FRINATEK – som hver hadde sine egne utlysninger i sine fagområder. Fra 2019 har vi én felles inngang for FRIPRO-utlysninger, hvor utlysningene er åpne for alle fagområder.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Godkjente forskningsorganisasjoner (se definisjon i PDF til høyre på siden).

Varighet:

Ikke tidsbegrenset (løpende)

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner