Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)

Frist Utlysning
26.04.2018
13:00 CEST
Gjennomført
408 millioner til forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte Velg
25.04.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Test 20180425 Velg
24.05.2017
18:00 CEST
Gjennomført
FRIPRO Toppforsk-prosjekter innenfor medisin, helse og biologi Velg
24.05.2017
18:00 CEST
Gjennomført
430 millioner til forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte Velg
25.05.2016
13:00 CEST
Gjennomført
383 millioner til fri prosjektstøtte innenfor medisin, helse og biologi. Velg
27.05.2015
13:00 CEST
Gjennomført
FRIPRO mobilitetsstipend Velg
27.05.2015
13:00 CEST
Gjennomført
345 millioner til fri prosjektstøtte innenfor medisin, helse og biologi. Velg
21.05.2014
13:00 CEST
Gjennomført
250 millioner til fri prosjektstøtte innenfor medisin, helse og biologi Velg
21.05.2014
13:00 CEST
Gjennomført
FRIPRO mobilitetsstipend Velg
29.05.2013
13:00 CEST
Gjennomført
215 millioner til Fri prosjektstøtte innenfor medisin, helse og biologi Velg
30.05.2012
13:00 CEST
Gjennomført
210 millioner kroner til Fri prosjektstøtte innenfor medisin, helse og biologi Velg
08.06.2011
13:00 CEST
Gjennomført
Forskningsmidler til Fri prosjektstøtte for 2012 - medisin, helse og biologi Velg
03.06.2010
13:00 CEST
Gjennomført
Forskningsmidler til fri prosjektstøtte for 2011 Velg
04.06.2009
13:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler til fri prosjektstøtte for 2010 Velg
04.06.2008
12:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler til frittstående prosjekter 2009 innen biologi og biomedisin Velg
06.06.2007
18:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av forskningsmidler for 2008 Velg
Løpende
Gjennomført
Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater og -unge forskertalenter-prosjektledere Velg
Løpende
Gjennomført
Utenlandsstipend for FRIBIO-stipendiater Velg
Løpende
Gjennomført
Utenlandsstipend for FRIMED-stipendiater Velg

Mål for programmet:


FRIHUMSAM + FRIMEDBIO + FRINATEK = FRIPRO

FRIPRO var tidligere delt i tre deler – FRIHUMSAM, FRIMEDBIO og FRINATEK – som hver hadde sine egne utlysninger i sine fagområder. Fra 8. november 2018 har vi én felles inngang for FRIPRO-utlysninger, hvor utlysningene er åpne for alle fagområder.

Du finner alle nye FRIPRO-utlysninger her: Fri prosjektstøtte (FRIPRO). De gamle utlysningene finner du under "Tidligere utlysninger", lenger opp.

Teksten under er ikke aktuell for nye utlysninger, men gjelder for søknader som ble sendt inn til søknadsfristen 25. april 2018 og som fortsatt er til behandling.

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder. Hovedmålet for FRIPRO er å støtte forskning med svært høy vitenskapelig kvalitet.

FRIPRO skal fremme

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter

FRIPRO skal bidra til økt internasjonal mobilitet tidlig i forskerkarrieren og til at norske søkere når opp i konkurransen i internasjonale finansieringsordninger. Vi forventer derfor at stipendiater i forskningsprosjekter har et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden, og at prosjektledere for innvilgede forskerprosjekt- og unge forskertalenter-søknader søker finansiering fra the European Research Council (ERC).

Forskningsrådet ber institusjonsledelsen bidra til god kjønnsbalanse blant prosjektlederne.

Søknadstyper i FRIPRO

 • Forskerprosjekt er prosjekter som skal ledes av etablerte forskere som har erfaring godt utover en postdoktorperiode. Forskerprosjekt utlyses hvert år, med søknadsfrist i april.
 • Unge forskertalenter er beregnet på unge forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Unge forskertalenter utlyses hvert år, med søknadsfrist i april.
 • FRIPRO mobilitetsstipend er et treårig stipend for forskere som er på et tidlig stadium i karrieren, der man tilbringer to år ved en utenlandsk forskningsinstitusjon og et tredje år i Norge. FRIPRO mobilitetsstipend utlyses hvert år, med søknadsfrist i april.
 • Arrangementsstøtte er støtte til større internasjonale forskerkonferanser som arrangeres jevnlig og som går på omgang mellom ulike land. Arrangementsstøtte utlyses hvert år, med søknadsfrist i april. 
 • Utenlandsstipend er støtte til utenlandsopphold for stipendiater som har finansiering gjennom FRIPRO og for prosjektledere for unge forskertalenter-prosjekter. Utenlandsstipend har løpende søknadsfrist (du kan søke hele året).
 • Prosjektetableringsstøtte er støtte til forbedring av søknader til ERC for forskere som har kommet til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC. Prosjektetableringsstøtte har løpende søknadsfrist (du kan søke hele året) og du finner utlysningen for denne søknadstypen her.

Merk: Vi legger ut planlagte utlysninger så tidlig som mulig og senest seks uker før søknadsfristen. Vær oppmerksom på at planlagte utlysninger kan endres fram til seks uker før søknadsfristen.

Du finner mer informasjon om alle FRIPROs søknadstyper på våre nettsider og i utlysningene (lenger opp på siden).

FRIPRO Toppforsk ble utlyst i 2015 og 2017. Det vil ikke bli lyst ut midler til denne søknadstypen i 2018.

FRIHUMSAM, FRIMEDBIO eller FRINATEK?

FRIPRO er delt inn i tre aktiviteter fordelt på fagområder:

 • Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM)
 • Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)
 • Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK)

Du er nå inne på utlysningen for FRIMEDBIO. Send søknaden til den aktiviteten ditt prosjekt hører best hjemme i. Søknaden vil bli behandlet i den aktiviteten den er sendt inn til. Hvis søknaden ligger i skjæringsfeltet mellom to aktiviteter, kan Forskningsrådet etter avtale med søker flytte søknaden til en annen aktivitet innenfor FRIPRO. Les mer om FRIPROs tre aktiviteter på FRIPROs nettsider.

Søknadsbehandling

Du finner informasjon om FRIPROs søknadsbehandling på våre nettsider.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FRIMEDBIO. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

FRIPRO behandler kun søknader fra norske forskningsorganisasjoner (se "Definisjon av forskningsorganisasjon", PDF ligger i kolonnen til høyre) og nordiske forskningsutførende organisasjoner finansiert av Nordisk Ministerråd eller av minst tre nordiske lands myndigheter inkludert Norge. Merk at nordiske organisasjoner bare kan søke om midler til forskerprosjekt.

Varighet:

Ikke tidsbegrenset (løpende)

Totalbudsjett:

FRIPRO er en finansieringsordning som ikke er tidsbegrenset og har budsjetter som fastsettes årlig. Budsjettet for utlysningene er beskrevet i utlysningene for hver aktivitet (se listen over).

Mer om søknadsbehandlingen

Dokumenter

Kontaktpersoner