Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskning på forskningskommunikasjon (FORSKKOMM)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

God dialog mellom forskning og samfunn er et viktig premiss for et moderne demokrati. Det er derfor behov for å legge til rette for at samfunnet kan engasjere seg  i forskning på en meningsfull måte. Et slikt engasjement er nødvendig for at forskningen skal kunne utvikle seg i tråd med samfunnets behov og verdier, og opprettholde samfunnets tillit. Det er behov for mer kunnskap om den kommunikasjonen som skjer rundt hele forskningsprosessen.

Forskning på forskningskommunikasjon skal bidra til kunnskapsbasert utvikling av arbeidet med forskningskommunikasjon i Norge.  Resultatene skal aktivt deles med forskere og kommunikasjonsrådgivere, slik at de kan tas i bruk.  Prosjektene skal gi grunnlag for læring, erfaringsdeling og identifisere nye muligheter for norsk forskningskommunikasjon.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, Forskningsinstitutter

Totalbudsjett:

Vi lyser ut 7 millioner kroner til forskerprosjekter i 2017. Foreløpig har vi ikke planlagt flere utlysninger.

Dokumenter

Kontaktpersoner