Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)

Frist Utlysning
Løpende Forprosjekter i bedrifter Velg
Løpende Støtte fra fylkeskommune til mobilitet fra FoU-institusjon til bedrift Velg

Mål for programmet:

FORREGION skal bidra til Økt verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet skal bidra til økt verdiskaping ved å styrke evnen til omstilling i norsk økonomi, øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv og bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-institusjoner og næringsliv.

Hovedmål

  • Flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid
  • Flere fagmiljøer i FoU-institusjonene er relevante samarbeidspartnere for næringslivet
  • Styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon

Et program med tre pilarer

For å nå målene i FORREGION er det nødvendig med innsats på flere områder og strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet, fylkeskommunen og regionale og nasjonale utviklingsaktører.  FORREGION har følgende tre pilarer:

  • Mobiliseringsprosjekter, der fylkeskommunene og Forskningsrådet samarbeider om  mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon
  • Kapasitetsløft, der FoU-institusjoner samarbeider med næringslivet og fylkeskommunene for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet
  • Kunnskap og dialog, der Forskningsrådet og regionale utviklingsaktører utvikler den strategiske dialogen om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

Se også programplanen PDF - 518 KB og FORREGION programnettside

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Kapasitetsløft: universiteter, høgskoler eller forskningsinstitutter er prosjektansvarlig
Forprosjekter og mobilitetsprosjekter: bedrifter er prosjektansvarlig
Mobiliseringsprosjekter: fylkeskommuner er prosjektansvarlig og prosjektene varer fra 2017-2019

Varighet:

2017-2019/2022

Totalbudsjett:

Totalbudsjett for perioden 2017-2019 er ca. 265 millioner kroner. Budsjettet avhenger av årlige bevilgninger over Statsbudsjettet.

Dokumenter

Kontaktpersoner