Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsbasert nyskaping (FORNY2020)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Programmets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

Delmål

  • Ved å selektere og gi støtte til prosjekter med høy forventet kommersiell avkastning eller annen samfunnsnytte skal programmet skape vekst i nye og eksisterende bedrifter.
  • Programmet skal stimulere til profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner. 

Programmet skal støtte utvikling av resultater fra både forskere og studenter, og skal bidra til innovasjon innenfor alle fag- og næringsområder og i offentlig- og sosial sektor. Resultatene kan komme fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner alene eller fra samarbeidsprosjekter med næringslivet.

Programmet er organisert med følgende prioriterte støtteformer: finansiering av verifiseringsprosjekter, lokale prosjektmidler til kommersialiseringsaktørene, tiltak for strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving hos kommersialiseringsaktørene og studententreprenørskapsprosjekter.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FORNY2020-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

nystartede bedrifter basert helt eller delvis på resultater og idéer fra forskning utført ved våre offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og fra kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner

Varighet:

2011-2020

Totalbudsjett:

ca. 250 millioner kroner i 2017