Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 – videreføring eller oppskalering av pågående eller avsluttede verifiseringsprosjekter

FORNY2020 åpner for videreføring eller oppskalering av pågående eller avsluttede verifiseringsprosjekter. Denne utlysingen gjelder derfor bare for prosjekter som tidligere har fått innvilget FORNY2020 verifiseringsmidler.

Annen støtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelige midler er avhengig av bevilgningene i statsbudsjettet for det gjeldende året og av antall verifiseringsprosjekter som blir avsluttet før plan slik at midler blir frigjort for mer lovende prosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Ordningen er under revisjon

Ordningen med videreføring eller oppskalering av pågående eller avsluttede verifiseringsprosjekter er under revisjon. Ny utlysning er planlagt publisert i overgangen mars/april 2015.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner