Gå direkte til innhold
 

Kompetanse- og nettverksbygging for kommersialiseringsaktører

Denne utlysningen har som mål å bidra til at det utvikles kompetanse hos kommersialiseringsaktører slik at disse på en profesjonell måte kan utføre sine oppgaver og bidra til å nå FORNY2020s hovedmål.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

2 MNOK

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsetting med utlysningen

Prosessen med å skape kultur for nyskaping, få frem ideer, bygge prosjekter og få disse frem til et marked er lang og ressurskrevende. Arbeidet krever kompetanse innenfor en rekke fag- og teknologiområder. I tillegg til å samarbeide tett med akademia, skal en kommersialiseringsaktør skape gode relasjoner til næringsliv, marked, finansieringsaktører og andre kommersialiseringsaktører.

Denne utlysningen har som mål å bidra til at det utvikles kompetanse hos kommersialiseringsaktørene slik at disse på en profesjonell måte kan utføre sine oppgaver og bidra til å nå FORNY2020s mål.

Man kan søke om midler til å gjennomføre tiltak for å:

  1. Utvikle egen kommersialiseringskompetanse og styrke profesjonelle leder-/utviklingsteam for å kunne realisere vellykkede kommersialiseringer
  2. Styrke kompetansen for bedre kommersiell utnyttelse av forretningsmessige konsepter basert på flerfaglige og tverrfaglige forskningsresultater.
  3. Omstrukturere egen virksomhet, herunder sammenslåing med tilsvarende aktører
  4. Øke samhandling mot eksisterende næringsliv og andre kommersialiseringsaktører

Krav til prosjektet

  1. Prosjektet kan ikke vare lenger enn 12 måneder.
  2. Prosjektet skal sluttrapportere innen 30 dager etter prosjektslutt. Rapporten skal inneholde en oppsummering av aktivitetene og resultatene, planer for videre arbeid samt KAs egen vurdering av prosjektet.
     

Kontaktpersoner