Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 - Strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving

Kommersialiseringsaktører (KAer), uavhengig om de får basismidler av FORNY2020 i 2012/2013 eller ikke, kan søke om midler til tiltak som bedrer strukturer, bygger nettverk og/eller hever kompetanse.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
15.02.2012 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

8 MNOK

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målsetting

Målsettingen med disse midlene er økt samhandling og styrket mobilitet både for ideer og tilgjengelig spisskompetanse. Man kan søke om å gjennomføre tiltak for

  • omstrukturering av egen virksomhet, herunder sammenslåing med tilsvarende aktører
  • økt samhandling mot eksisterende næringsliv eller andre KAer
  • utvikling av kommersialiseringskompetanse, herunder økt spesialisering av egen kompetanse og styrking av profesjonelle leder-/utviklingsteam for bedre å kunne realisere vellykkede prosjekter
  • nettverksbygging mot nasjonale og internasjonale markeder, næringsliv og finansaktører
  • å bygge opp mentorordninger

 Målgruppe

Målgruppen er

1. kommersialiseringsaktører som representerer norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og universitetssykehus/helseforetak.

2. enheter/grupperinger som aspirerer til å bli en slik kommersialiseringsaktør.

En kommersialiseringsaktør defineres her som en enhet helt eller delvis eiet av en offentlig finansiert forskningsinstitusjon eller som i henhold til avtale på vegne av en slik institusjon forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater generert av denne. Disse enhetene skal:

• Legge til rette for og spre kunnskap om muligheter for anvendelse av forskningsresultater.

• Forvalte rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsmiljøer.

• Videreutvikle potensielt kommersialiserbare resultater for å få frem nye og forbedrede produkter, tjenester og prosesser.

Kommersialiseringsaktørenes mål og strategier må være helt eller delvis sammenfallende med FORNY2020s målsetting (se www.forskningsradet.no/forny2020).

 

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert ut fra

  • relevans for programmet (se FORNY2020s programplan)
  • tilgjengelige midler
  • hvor realistiske mål, milepæler og prioriteringer er

 

Dokumenter

Kontaktpersoner