Gå direkte til innhold
 

Internasjonaliseringsstipend til gjennomførte verifiseringsprosjekter i FORNY

Et stipend til enkeltpersoner eller selskaper som med positivt resultat har gjennomført et verifiseringsprosjekt ved hjelp av midler fra FORNY.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
31.03.2010 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

3-6 MNOK. Antatt størrelse på stipendene: 500 000 NOK. For særlig innovative prosjekter med godt dokumentert potensiale og kapitalbehov kan stipend tildeles ut over angitt ramme.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Sammen med NORINT (Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse) skal FORNY dele ut mellom 3 og 6 MNOK i stipender. NORINT er etablert av NHO og Nærings- og handelsdepartementet, og stiftelsens formål er å fremme kompetanse om eksportvirksomhet og internasjonalisering av norsk næringsliv. Legitime søkere til de utlyste midlene er selskaper eller personer bak prosjekter som med positivt resultat har verifisert teknologien ved hjelp av FORNYs verifiseringsmidler. Også prosjekter/selskaper som tidligere har fått stipend fra NORINT kan søke. Disse må i tillegg til punktene under dokumentere resultatene av tidligere tildelte midler. Det forutsettes at alle rettighetsspørsmål er avklart.

Bare søkere med internasjonale ambisjoner vil bli vurdert; prosjektet bør ha etablert minst én internasjonal relasjon til potensiell kunde og bør stå overfor konkrete utfordringer knyttet til reell introduksjon av et produkt, konsept eller en tjeneste i et internasjonalt marked.

Følgende er eksempler på hvordan stipendet kan brukes:
• Engasjement av personer/konsulenter med forretnings- og strategikunnskap
• Lage internasjonal lanseringsstrategi
• Markedsføring/brandingaktiviteter internasjonalt (messer, konferanser etc)
• Internasjonale markedsundersøkelser og partner-/kundesøk

Stipendet kan ikke brukes til kjøp av tjenester fra Innovasjon Norge eller til videre teknisk utvikling. Aktivitetene som gjøres ved hjelp av stipendet må være gjort i løpet av 12 måneder etter at stipendet er tildelt.

Søknaden skal være på maksimalt 7 sider og inneholde følgende elementer:
• Navn og kontaktinformasjon på søker
• Tittel og prosjektnummer (ett eller flere) på det gjennomførte verifiseringsprosjektet
• Kort beskrivelse av resultatene fra verifiseringsprosjektet
• Beskrivelse av prosjektteamet/selskapet
• Beskrivelse av produktet, prosessen eller tjenesten slik den er i dag og hvordan eventuelle immatrielle rettigheter er sikret
• Beskrivelse av hvordan prosjektet/selskapet er finansiert, inkludert andre stipender, offentlig støtte, etc.
• Hvilke land skal det fokuseres på? Hvordan ser markedet der ut (størrelse, andre aktører/konkurrenter etc.)?
• Forretningsmodell
• Mål og ambisjoner
• Hvordan skal stipendet benyttes og hva er tilhørende budsjett?
• Milepælsplan
 

Utbetaling av stipendet
Utbetaling kan skje med 80% på tilsagnstidspunktet og resten når prosjektrapport foreligger.

MERK: Søknaden skal sendes i pdf-format på e-post til forny@forskningsradet.no. Søknaden skal m.a.o. ikke gå via Forskningsrådets søknadssystem og trenger heller ikke gå via kommersialiseringsaktør/TTO. Søknader mottatt etter fristens utløp behandles ikke.
 

Kontaktpersoner