Gå direkte til innhold
 

FORNY grunnbevilgning 2010

FORNYs grunnbevilgning skal brukes til nyskapingsaktiviteter ved offentlig finansierte FoU-institusjoner i Norge (UoH/institutter/helseforetak). Midlene skal også brukes for å skape lisensavtaler eller nye selskaper fra forskningsresultater fra de samme institusjonene.

Søknadsfrist:
14.10.2009 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca NOK 60-70 millioner. Avhengig av statsbudsjettet som presenteres 13. oktober.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Kommersialiserings- og infrastrukturmidler slås i 2010 sammen til en grunnbevilgning. Legitime søkere er kommersialiseringsaktørenene som får infrastruktur- og/eller kommersialiseringsmidler fra FORNY i 2009 og høyskolene som i dag får infrastrukturmidler direkte fra FORNY. Universitetene, de vitenskapelige høyskolene, helseforetakene og instituttene forventes ivaretatt av KAenes søknader. Prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden skal bestå av ikke mer enn tre sider som oppsummerer det historiske FORNY-arbeidet og resultatene av det så langt, samt en oversikt over forskningskapasiteten i de miljøene det søkes om bevilgning for. KAene skal i tillegg gjøre rede for eventuelle vesentlige endringer i deres kommersialiseringsarbeid for 2010 sammenlignet med 2009. I tillegg til søknadene vil resultater de siste årene (oppnådde etableringer/lisensieringer (for høyskolene), bonustildelinger (for KAene) og MRS-rapportering) telle når tildelingene skal vurderes.

Kontaktpersoner