Gå direkte til innhold
 

Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for 2009

FORNYs infrastrukturmidler skal brukes til nyskapingsaktiviteter ved offentlig finansierte FoU-institusjoner i Norge (UoH/institutter/helseforetak). Kommersialiseringsmidlene skal brukes for å skape lisensavtaler eller nye selskaper fra forskningsresultater fra de samme institusjonene.

Søknadsfrist:
15.10.2008 12:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca NOK 70-80 millioner. Avhengig av statsbudsjettet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Infrastrukturmidler

  • Målgruppen består av universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus/helseforetak. Legitime søkere er disse institusjonene, eller kommersialiseringsaktører som opptrer på vegne av institusjonene
     
  • Det vil bli lagt vekt på søkerinstitusjonenes behov, slik at typen tiltak en institusjon kan få støtte til vil avhenge av hvor langt institusjonen har kommet i sitt kommersialiseringsarbeid.
     

Kommersialiseringsmidler

  • Legitime søkere er kommersialiseringsaktører som utvikler kommersialiseringsprosjekter på oppdrag fra rettighetshavende institusjon. Prosjektene/ideene som midlene brukes til å utvikle skal ha sin opprinnelse i universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus/sykehus.
  • Oppnådde resultater, prosjekter under bearbeidelse og idétilfang vil bli vektlagt. Målrettet samarbeid mellom kommersialiseringsaktører vil telle positivt ved fordelingen av midler.

Kontaktpersoner