Gå direkte til innhold
 

Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for 2008

Søknadsfrist:
10.10.2007 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca NOK 70-80 millioner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hovedprinsipper for utlysningen:

Infrastrukturmidler

  • Målgruppen består av universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus/helseforetak.
  • Det vil bli lagt vekt på søkerinstitusjonenes behov, slik at typen tiltak en institusjon kan få støtte til vil avhenge av hvor langt institusjonen har kommet i sitt kommersialiseringsarbeid.

Kommersialiseringsmidler

  • Legitime søkere er kommersialiseringsaktører som utvikler kommersialiseringsprosjekter på oppdrag fra rettighetshavende institusjon. Prosjektene/ideene som midlene brukes til å utvikle skal ha sin opprinnelse i universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus/sykehus.
  • Prosjekter fra etablert næringsliv og offentlig forvaltning er ikke lenger i målgruppen
  • Oppnådde resultater, prosjekter under bearbeidelse og idétilfang vil bli vektlagt. Målrettet samarbeid mellom kommersialiseringsaktører vil telle positivt ved fordelingen av midler.