Gå direkte til innhold
 

Mobilisering av kvinnelige forskere og studenter for økt verdiskaping i distriktene

Midlene som lyses ut kan brukes til aktiviteter som med mål om å øke antallet kvinnelige entreprenører i det distrikspolitiske virkeområdet. Midlene skal brukes på vitenskapelig ansatte eller studenter ved høgskoler eller universiteter.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

700 000 kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

FORNY-programmet lyser ut midler for å aktivisere og motivere kvinnelige forskere og studenter til ideutvikling, og til å kommersialisere kunnskap og forskning fra FoU-institusjoner. Målet er økt verdiskaping i distriktene gjennom å mobilisere kvinner til å skape nye arbeidsplasser.

Midlene kan også brukes til å akselerere kommersialisering av prosjekter med kvinnelig idéhaver.

Formål

Skape aktiviteter som fremmer utvikling av nye ideer blant kvinnelige forskere og studenter

For eksempel:

 • Idékonkurranser
 • Oppsøkende tiltak, samlinger og møter knyttet til holdningsendring og kulturbygging
 • Kompetanseheving, kurs, veiledning
 • Samarbeids-/nettverkstiltak


Støtte til prosjekter med kommersielt potensial og kvinnelig idehaver

For eksempel:

 • Forundersøkelser for patentering
 • Markedsundersøkelser
 • Ide- og konseptutvikling
 • Teknologiverifisering

Målgruppe

Den primære målgruppen er FoU-institusjoner som befinner seg i sone III og IV i det distriktspolitiske virkeområdet (oversikt finnes  her). Det inkluderer Universitetet i Tromsø og følgende høyskoler:

 • Tromsø
 • Bodø
 • Finnmark
 • Harstad
 • Narvik
 • Nesna
 • Nord-Trøndelag (avdelingen i Steinkjer og Namsos)
 • Hedmark (avdelingene i Åmot og Stor-Elvdal)
 • Samisk Høgskole
 • Sogn og Fjordane
 • Telemark (avdelingene i Bø, Notodden og Vinje)
 • Volda


Kommersialiseringsaktører, forskningsinstitutter og universitetssykehus i de samme områdene er med i målgruppen.

Kommersialiseringsaktører, høyskoler, forskningsinstitutter, universiteter og universitetssykehus utenfor sone III og IV kan søke støtte til prosjekter som skal gjennomføres innenfor sone III og IV i det distriktspolitiske virkeområdet.

Praktisk informasjon

Målgruppen er både FoU-institusjoner og kvinnelige forskere/studenter med eget prosjekt. Søknadene skal imidlertid koordineres gjennom en FoU-institusjon.

Midlene som gis kan brukes innenfor en tolv måneders periode med seneste avslutning 31. desember 2008.

Det legges opp til følgende to-trinns søkeprosess:

Trinn 1:

Det sendes det inn en kort beskrivelse (prosjektskisse) av de tiltak som planlegges gjennomført, en tentativ tidsplan og et grovt budsjett for gjennomføringen.  Disse vil bli evaluert og behandlet av Forskningsrådet.

Trinn 2:

De prosjektene som vurderes til å ha størst potensial, vil bli returnert søker for bearbeiding til en fullstendig søknad med detaljert budsjett.  Disse vil så bli behandlet og lagt fram for programkomiteen for FORNY-programmet for endelig avgjørelse.  Søkere kan bli oppfordret til å samarbeide om en felles søknad dersom det anses naturlig for å få større effekt av tiltakene.

Kontaktpersoner