Gå direkte til innhold
 

Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for 2007

Søknadsfrist:
12.10.2006 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca NOK 70-80 millioner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hovedprinsippene som ligger til grunn for utlysningen er i hovedsak de samme som i 2006:

Infrastrukturmidler

  • Målgruppen består av universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus/sykehus.
  • Det vil bli lagt vekt på søkerinstitusjonenes behov, slik at typen tiltak en institusjon kan få støtte til vil avhenge av hvor langt institusjonen har kommet i sitt kommersialiseringsarbeid.

Kommersialiseringsmidler

  • Legitime søkere er kommersialiseringsaktører som utvikler kommersialiseringsprosjekter på oppdrag fra rettighetshavende institusjon. Prosjektene/ideene som midlene brukes til å utvikle skal ha sin opprinnelse i universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus/sykehus.
  • Fra og med 2007 skal midlene ikke brukes på prosjekter fra etablert næringsliv og offentlig forvaltning.
  • Universiteter, høgskoler, institutter, universitetssykehus og kommersialiseringsaktører (KA) inviteres som i fjor til å utarbeide en felles prosjektbeskrivelse for bruk av kommersialiseringsmidler i de respektive regioner.
  • Oppnådde resultater, prosjekter under bearbeidelse og idétilfang vil bli vektlagt. Målrettet samarbeid mellom rettighetshavere og kommersialiseringsaktører vil telle positivt ved fordelingen av midler. Det vil legges vekt på om regionen er inne i en konstruktiv utvikling når det gjelder organiseringen av kommersialiseringsvirksomheten.