Gå direkte til innhold
 

Kunnskapsgrunnlagsprosjekt: Benchmarking av internasjonale kommersialiseringsvirkemidler

Søknadsfrist:
01.09.2005 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

NOK 500 000

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse som inneholder all relevant informasjon. Søknaden må skrives med utgangspunkt i denne.