Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsbasert nyskaping (FORNY2020)

Frist Utlysning
Løpende Vi lyser ut midler til kommersielle milepælsprosjekter Velg

Mål for programmet:

FORNY skal bidra til at Forskningsrådet leverer på MRS-målet: Økt verdiskaping i næringslivet.  Forskningsrådet bidrar til økt verdiskaping gjennom å

  1. styrke evnen til omstilling i norsk økonomi
  2. øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv
  3. bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-institusjoner og næringsliv

Programmet skal bidra til Regjeringens langtidsplan for forskning ved å stimulere til økt kommersialisering og nyskaping fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Programmets hovedmål er økt kommersiell anvendelse av lovende forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge. Hovedmålet er delt opp i følgende delmål:

  • Flytte kommersielt lovende forskningsresultater nærmere eller helt frem til markedet ved å redusere risiko og dermed bidra til å utløse neste trinn i kommersialiseringsprosessen.
  • Profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører (TTOer) tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.
  • Økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

FORNY har ingen prioriterte tematiske-, faglige-, sektor- eller næringsområder, men finansierer kommersialiseringsprosjekter med utspring helt eller delvis fra offentlig finansiert forsknings-institusjoner i Norge. FORNY støtter prosjekter på tvers av alle bransjer, med ulik modenhet og ulike vei til markedet. Det stilles ikke et entydig krav til TRL-nivå, men det stilles tydelige krav til type verifiseringsaktiviteter, målbare resultater, gjennomføringsevne samt utløsende effekt.

Programmet støtter utvikling av ideer og forskningsresultater generert både av forskere og studenter fra høyere utdanningsinstitusjoner, og fra forskningsinstitusjoner.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FORNY2020-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

 

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, teknologioverføringskontorer som representerer disse og oppstartsselskaper som samarbeider med disse. Prosjektene skal være basert helt eller delvis på resultater og idéer fra forskning utført ved offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

ca. 235 millioner kroner

Kontaktpersoner