Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsbasert nyskaping (FORNY2020)

Frist Utlysning
Løpende Vi lyser ut midler til kommersielle milepælsprosjekter Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 70 millioner til kommersielle verifiseringsprosjekter Velg
22.11.2017
13:00 CET
Gjennomført
Lokale prosjektmidler til teknologioverføringskontorer for 2018 og 2019 Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Gjennomført
Verifiseringsmidler Velg
26.04.2017
13:00 CEST
Gjennomført
Verifiseringsmidler 2017 II Velg
15.02.2017
13:00 CET
Gjennomført
Strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging Velg
07.09.2016
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 verifiseringsmidler 2017 I Velg
20.04.2016
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 verifiseringsmidler 2016 II Velg
25.11.2015
13:00 CET
Gjennomført
FORNY2020 - lokale prosjektmidler for 2016 og 2017 Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 verifiseringsmidler 2016 I Velg
15.04.2015
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 verifiseringsmidler 2015 II Velg
03.09.2014
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 verifiseringsmidler 2015 Velg
21.05.2014
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 - Strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 lokale prosjektmidler for 2014 og 2015 Velg
04.09.2013
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 verifiseringsmidler 2014 Velg
05.09.2012
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 verifiseringsmidler 2013 Velg
Løpende
Gjennomført
FORNY2020 - Strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving Velg
12.10.2011
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 Verifiseringsmidler 2012 Velg
12.10.2011
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 basisbevilgning for 2012 og 2013 Velg
13.10.2010
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY2020 basisbevilgning 2011 Velg
13.10.2010
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY Verifiseringsmidler 2011 – 1. utlysning Velg
21.04.2010
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY Verifiseringsmidler 2010 – 2. utlysning Velg
31.03.2010
13:00 CEST
Gjennomført
Internasjonaliseringsstipend til gjennomførte verifiseringsprosjekter i FORNY Velg
14.10.2009
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY grunnbevilgning 2010 Velg
02.09.2009
13:00 CEST
Gjennomført
FORNY verifiseringsmidler 2010 Velg
02.09.2009
12:00 CEST
Gjennomført
FORNY verifiseringsmidler Velg
01.04.2009
12:00 CEST
Gjennomført
Internasjonaliseringsstipend til gjennomførte verifiseringsprosjekter i FORNY Velg
15.10.2008
12:00 CEST
Gjennomført
Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for 2009 Velg
03.09.2008
12:00 CEST
Gjennomført
Pilotprosjekt for kommersialisering av forskningsideer fra sykehusene Velg
10.10.2007
18:00 CEST
Gjennomført
Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for 2008 Velg
10.10.2007
18:00 CEST
Gjennomført
FORNY verifiseringsmidler Velg
18.04.2007
18:00 CEST
Gjennomført
FORNY verifiseringsmidler Velg
21.02.2007
18:00 CET
Gjennomført
FORNY verifiseringsmidler Velg
12.10.2006
18:00 CEST
Gjennomført
Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for 2007 Velg
08.06.2006
18:00 CEST
Gjennomført
FORNY verifiseringsmidler Velg
17.03.2006
12:00 CET
Gjennomført
FORNY verifiseringsmidler Velg
14.10.2005
12:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for 2006 Velg
01.09.2005
18:00 CEST
Gjennomført
Kunnskapsgrunnlagsprosjekt: Benchmarking av internasjonale kommersialiseringsvirkemidler Velg
17.11.2004
15:00 CET
Gjennomført
Utlysning av infrastrukturmidler og prosjektmidler for 2005 Velg
21.10.2003
19:00 CEST
Gjennomført
Andre tiltak - Aktivitetsbestemt tiltak Velg
Løpende
Kansellert
FORNY StudENT – 2017 Velg
Løpende
Gjennomført
FORNY StudENT - pilot Velg
Løpende
Gjennomført
FORNY2020 Verifisering - utvidelse Velg
Løpende
Gjennomført
FORNY2020 Mentorordning Velg
Løpende
Gjennomført
FORNY2020 – videreføring eller oppskalering av pågående eller avsluttede verifiseringsprosjekter Velg
Løpende
Gjennomført
Kompetanse- og nettverksbygging for kommersialiseringsaktører Velg
Løpende
Gjennomført
Mobilisering av kvinnelige forskere og studenter for økt verdiskaping i distriktene Velg
Løpende
Gjennomført
Kommersialiseringsstipend for forskere Velg
Løpende
Gjennomført
Kommersialiseringsstipend for forskere Velg

Mål for programmet:

FORNY skal bidra til at Forskningsrådet leverer på MRS-målet: Økt verdiskaping i næringslivet.  Forskningsrådet bidrar til økt verdiskaping gjennom å

  1. styrke evnen til omstilling i norsk økonomi
  2. øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv
  3. bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-institusjoner og næringsliv

Programmet skal bidra til Regjeringens langtidsplan for forskning ved å stimulere til økt kommersialisering og nyskaping fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Programmets hovedmål er økt kommersiell anvendelse av lovende forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge. Hovedmålet er delt opp i følgende delmål:

  • Flytte kommersielt lovende forskningsresultater nærmere eller helt frem til markedet ved å redusere risiko og dermed bidra til å utløse neste trinn i kommersialiseringsprosessen.
  • Profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører (TTOer) tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.
  • Økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

FORNY har ingen prioriterte tematiske-, faglige-, sektor- eller næringsområder, men finansierer kommersialiseringsprosjekter med utspring helt eller delvis fra offentlig finansiert forsknings-institusjoner i Norge. FORNY støtter prosjekter på tvers av alle bransjer, med ulik modenhet og ulike vei til markedet. Det stilles ikke et entydig krav til TRL-nivå, men det stilles tydelige krav til type verifiseringsaktiviteter, målbare resultater, gjennomføringsevne samt utløsende effekt.

Programmet støtter utvikling av ideer og forskningsresultater generert både av forskere og studenter fra høyere utdanningsinstitusjoner, og fra forskningsinstitusjoner.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FORNY2020-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

 

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, teknologioverføringskontorer som representerer disse og oppstartsselskaper som samarbeider med disse. Prosjektene skal være basert helt eller delvis på resultater og idéer fra forskning utført ved offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

ca. 235 millioner kroner

Kontaktpersoner