Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsbasert nyskaping (FORNY2020)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Programmets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

Delmål

  • Ved å selektere og gi støtte til prosjekter med høy forventet kommersiell avkastning eller annen samfunnsnytte skal programmet skape vekst i nye og eksisterende bedrifter.
  • Programmet skal stimulere til profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner. 

Programmet skal støtte utvikling av resultater fra både forskere og studenter, og skal bidra til innovasjon innenfor alle fag- og næringsområder og i offentlig- og sosial sektor. Resultatene kan komme fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner alene eller fra samarbeidsprosjekter med næringslivet.

Programmet er organisert med følgende prioriterte støtteformer: finansiering av verifiseringsprosjekter, lokale prosjektmidler til teknologioverføringskontorer (TTO), tiltak for strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving hos kommersialiseringsaktørene og studententreprenørskapsprosjekter.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FORNY2020-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018

Høst: 65 millioner kroner

2019

Vår: 75 millioner kroner
Høst: 110 millioner kroner

2020

Vår: 75 millioner kroner
Høst: 110 millioner kroner
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Nystartede bedrifter basert helt eller delvis på resultater og idéer fra forskning utført ved våre offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og fra kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner

Varighet:

2011-2020

Totalbudsjett:

ca. 250 millioner kroner i 2017

Kontaktpersoner