Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Husk å opprette søknaden i god tid før søknadsfristen. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknad som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknader før etter søknadsfristen.

Mål for programmet:

FORKOMMUNE skal styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne gjennom samarbeid  med forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører. Målet er at kommunesektoren settes bedre i stand til å møte nåværende og framtidige endringsbehov.

FORKOMMUNE skal:

  • utløse forskningsstøttede innovasjonsaktiviteter og utvikle nye verktøy for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i kommunesektoren
  • fremme en kunnskapsbasert endrings- og innovasjonskultur i kommunesektoren
  • fremme nye metoder for organisering og samarbeid i kommuner og fylkeskommuner
  • understøtte og stimulere til innovasjonsnettverk mellom kommuner, fylkeskommuner, forskningsmiljøer, relevante organisasjoner, næringsliv, frivillig sektor og innbyggere
  • spre kunnskap om innovasjon og gjøre innovasjonserfaringene tilgjengelige for resten av sektoren
  • styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøene og kommunesektoren slik at kommunene blir bedre til å eie, initiere og ta i bruk forskning
  • styrke forsknings- og innovasjonssystemet for kommunesektoren, utvikle gode forskningsmiljøer og styrke samarbeidet med internasjonalt ledende forskningsmiljøer på området

Vår programplan kan du laste ned til høyre på siden.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FORKOMMUNE-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med forskningsmiljøer.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Cirka 25 millioner kroner per år i perioden 2017–2019.

Dokumenter

Kontaktpersoner