Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk (FORINNPOL)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling. I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Hovedmålet for satsingen er å bidra til et styrket og relevant kunnskapsgrunnlag for utforming og gjennomføring av forsknings- og innovasjonspolitikk hos relevante aktører. Hovedmålet skal realiseres gjennom to delmål:

1. Generere forskning på høyt internasjonalt nivå med relevans for politikkutvikling

 • Bidra til økt forskningskvalitet
 • Fremme internasjonalt forskningssamarbeid
 • Bidra til økt konsentrasjon av forskningsinnsatsen på feltet
 • Fremme samarbeid mellom fag, disipliner og forskningstradisjoner
 • Bidra til rekruttering og økt kvalitet i forskerutdanningen

2. Fremme bruk av FoI-forskning i politikkutvikling og -gjennomføring

 • Bidra til styrket dialog og samspill mellom forskere og satsingens målgrupper
 • Stimulere til offentlig debatt om forsknings- og innovasjonsspørsmål med medvirkning fra alle samfunnssektorer

FORINNPOL vil legge til rette for en satsing på feltet som kan bidra til bygge konsentrerte forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå. Det vil bevilges midler til etablering av tidsbegrensede sentre, i tillegg til mer tradisjonelle enkeltprosjekter. Det vil også avsettes ressurser for å bidra til forbedret dialog og samspill mellom forskere og brukere.

Hoveddelen av satsingen rettes inn mot tre temaområder:

 1. Forskningskvalitet
 2. Effekter av forskning og forskningsbasert innovasjon
 3. Forskning og innovasjon for omstilling

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FORINNPOL-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsmiljøer med relevant kompetanse
Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter

Varighet:

2015-2022

Totalbudsjett:

100 millioner kroner

Dokumenter

Kontaktpersoner