Gå direkte til innhold
 

Obligatorisk skisse: Inntil 45 millioner kroner til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole

Har du et tiltak du ønsker å prøve ut i barnehagen eller grunnskolen og som du tror kan ha god effekt? Send oss en skisse innen 26. september 2018 kl. 13.00 for å få mulighet til å søke om midler til utprøving og implementering av tiltaket.

Skisse Velg

Meldinger:


Fristen for å sende inn skisser er 26. september 2018 kl. 13.00. Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er helt ferdig.

12.9.2018: Vi har gjort en liten endring i teksten i andre kulepunkt i punkt nr. 3 i skissemalen for å tydeliggjøre hva som etterspørres under dette punktet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det følger ingen midler med utlysningen av obligatoriske skisser.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Vi tar nå imot obligatoriske skisser foran neste års utlysning Inntil 45 millioner kroner til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Skissen må være levert innen 26. september 2018 kl. 13.00. Kun søknader som bygger på en skisse har anledning til å søke om prosjektmidler.

Skissen skal utarbeides av barnehage/skoleeier i samarbeid med forskere.

Utlysningen er et svar på Regjeringens kompetansestrategi kalt Innovasjonsordningen, og er en del av Regjeringens nye modell for kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole. Innovasjonsordningen ble beskrevet i Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Slik gjør dere:

Dokumenter

Kontaktpersoner