Gå direkte til innhold
 

Støtte til formidlingstiltak for FINNUTs prosjekter

Vi lyser ut midler til formidlings- og kommunikasjonsaktiviteter som har som mål å formidle resultater fra prosjekter i FINNUTs portefølje.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
25.04.2018 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 1,5 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

FINNUT ønsker å legge til rette for prosjektenes formidlingsaktiviteter. Vi lyser derfor ut midler til regionale/nasjonale formidlingsaktiviteter som har som mål å formidle resultater fra prosjekter med støtte fra FINNUT. Vi prioriterer aktiviteter som gjennomføres i samarbeid med andre prosjekter med støtte fra FINNUT, andre relevante forskningsmiljøer og/eller relevante aktører i sektoren. Resultatene skal settes inn i et bredere nasjonalt og/eller internasjonalt perspektiv.
 
Vi ønsker å styrke prosjektenes deltakelse i samfunnsdebatten, til dialog og samhandling med brukere og interessenter, og til å formidle resultater og innsikter fra forskningen. Vi oppfordrer prosjektene til å ta i bruk nye og utradisjonelle kommunikasjons- og formidlingsmåter, gjerne aktiviteter av utprøvende art, som kan legge til rette for økt dialog og kommunikasjon med aktører/brukere på ulike nivå i utdanningssektoren.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner