Gå direkte til innhold
 

Midler til tematiske oppsummeringer fra FINNUTs prosjekter

Vi lyser ut midler til oppsummerende populærvitenskapelige temanotater av forskning fra prosjekter med støtte fra FINNUT-programmet.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
26.04.2018 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 1 million kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

FINNUT ønsker å legge til rette for populærvitenskapelig formidling fra prosjektene programmet finansierer utover det som allerede er planlagt gjennomført i prosjektene. Vi lyser derfor ut midler til målgruppeorienterte oppsummerende temanotater.
 
Notatene skal sammenstille resultater fra prosjekter i FINNUTs portefølje innenfor programplanens temaområder og utdanningsnivå. Resultatene skal settes inn i et bredere nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Målgrupper er forvaltning, organisasjoner, studenter, media og offentligheten generelt.
 
Søkere må definere feltet og avgrense innholdet i temanotatet i prosjektbeskrivelsen, og det må komme tydelig fram hvilken framgangsmåte og metoder som skal brukes i arbeidet.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner