Gå direkte til innhold
 

24 millioner kroner til unge forskertalenter om og for utdanningssektoren

Vi lyser her ut midler til dyktige unge forskere med forskerprosjekter som kan bidra til fornyelse og utvikling av utdanningsforskningen.

Unge forskertalenter Velg
Søknadsfrist:
22.11.2017 13:00 CET

Meldinger:

28.9.2017: I utlysningens del 3 "Spesielle føringer" er det lagt til et punkt øverst i listen "Annet" om bekreftelser fra samarbeidspartnere i søknaden.

10.10.2017: FINNUTs programplan er satt inn i ny mal, og heter nå "FINNUTs programplan (revidert 2017)". Innholdet i planen er ikke endret, kun tilpasset ny mal.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 24 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke?

Norske forskningsinstitusjoner; universiteter, høyskoler og institutter kan søke. (Se definisjon av forskningsinstitusjon PDF - 271 KB ) Prosjektleder må være en forsker tidlig i karrieren, se del 3 av utlysningen for krav til prosjektlederen.

Tematiske føringer

Utlysningen er åpen for prosjekter innenfor alle temaområdene i FINNUTs programplan. Vi ønsker  prosjekter som ser på sammenhenger og bidrar med analyser på tvers av områdene. Utlysningen gjelder forskning på alle utdanningsnivåer og omfatter også prosjekter som ser på overgangene mellom nivåene i utdanningsløpet, overgangen fra utdanning til arbeidsliv og voksnes læring. 

Strukturelle føringer

  • Prosjektet skal ta utgangspunkt i den internasjonale forskningsfronten og bidra til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid.
  • Vi vil prioritere prosjekter som kan føre til viktig fornyelse av utdanningsforskningen tematisk, metodisk og/eller teoretisk.

Dokumenter

Kontaktpersoner