Gå direkte til innhold
 

Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO

FINNUT lyser ut midler til nettverkstiltak for å utvikle søknader til internasjonale konkurransearenaer innenfor utdanningsforskning og forprosjekter i forbindelse med utlysninger av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) i FINNUT.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. FINNUT vil ikke videreføre søknadstypen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 0,5 mill. kroner pr. år

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen støtter:

  • Etablering av og/eller deltakelse i nettverk med norske og/eller internasjonale forskere med formål å utvikle søknader til internasjonale konkurransearenaer  (f.eks. Horisont 2020) som er relevante for FINNUT.
  • Utvikling av nye prosjekter med norske samarbeidspartnere for utvikling av søknader til utlysninger av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) i FINNUT.

Utlysningen støtter ikke:

  • Ordinær drift eller aktivitet ved søkerinstitusjonen/-enheten
  • Aktivitet som allerede støttes av et FINNUT-finansiert forsknings-, kompetanse- eller innovasjonsprosjekt
  • Drift av nettsider, blogger og publisering
  • Grunnleggende teori- og metodeutvikling.
  • Tiltak som finner sted før estimert behandlingstid for søknaden er utløpt

Støtte kan kun gis til dekning av direkte utgifter, f.eks. lokaler, materiell, reisekostnader og innkjøpte tjenester. Personalkostnader skal ikke inngå i søknadsbeløpet, men kan utgjøre deler av egenfinansieringen. Støtten fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 75 % av de totale kostnadene for aktiviteten.

Kontaktpersoner