Gå direkte til innhold
 

Midler til personlig utenlands- og gjesteforskerstipend

FINNUT inviterer prosjekter med støtte fra programmet til å søke støtte til utenlandsopphold for norske stipendiater og forskere i utlandet og for utenlandske gjesteforskere i Norge.

Personlig Gjesteforskerstipend Velg
Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

PhD- og postdoktorstipendiater som er ansatt i prosjekter som søkte om midler etter 1. januar 2017 kan søke om utenlandsopphold gjennom den sentrale utlysningen UTENLANDSSTIPEND.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 1,5 mill. kroner per år

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

FINNUT skal styrke norske forskningsmiljøer og bidra til økt samarbeid mellom norske og internasjonale forskningsmiljøer på utdanningsområdet. Programmet skal øke internasjonal forskermobilitet og vil bidra til at norske PhD- og postdok-stipendiater og forskere kan arbeide i et utenlandsk forskningsmiljø og at utenlandske forskere kan arbeide i et norsk forskningsmiljø for en periode.

Programmet inviterer derfor forsker-, kompetanse- og innovasjonsprosjekter med støtte fra FINNUT til å søke om personlig utenlandsstipend og personlig gjesteforskerstipend. Utlysningen er åpen for søknader fra prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere i forsker-, kompetanse- og innovasjonsprosjekter som har midler fra FINNUT. Prosjektnummer på igangværende prosjekt må oppgis.

 

Les om programmet:

Dokumenter

Kontaktpersoner